Trenerzy

Anna Olczyk-Grabowska

Anna Olczyk-Grabowska

trenerka umiejętności psychospołecznych, certyfikowana trenerka FamilyLab, prezeska Fundacji Przystanek Twórczość, pedagożka, animatorka kultury, społeczniczka, mama dwójki dzieci

Zajmuję się rozwojem osobistym dzieci, rodziców i nauczycieli od ponad 10 lat. Fascynuje mnie praca z człowiekiem, zarówno z tym „małym”, jak i dorosłym. Moje zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół pedagogiki, psychologii i sztuki. Te trzy dziedziny stały się najważniejsze w moim życiu i pracy zawodowej z dziećmi, rodzicami i nauczycielami.

Prowadzę warsztaty umiejętności wychowawczych i konsultacje indywidualne dla rodziców. Wspieram dzieci i dorosłych w odkrywaniu swojego potencjału, budowaniu relacji opartej na szacunku, zrozumieniu potrzeb i empatii. Jestem certyfikowaną trenerką Familylab Polska, szerzę wartości i idee duńskiego pedagoga i terapeuty rodzinnego Jespera Juula. Ukończyłam Arteterapię (terapię przez sztukę) i Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego INTRA. Swoją pracę superwizuję pod okiem Dušanki Kosanović - jednej z liderek Familylabu i bliskiej współpracownicy Jespera Juula.

Od 2008 roku prowadzę Fundację Przystanek Twórczość, która działa na rzecz wspierania rozwoju twórczego, umiejętności wychowawczych i innowacyjnej edukacji. Realizuję liczne projekty edukacyjne, artystyczne i profilaktyczne na rzecz dzieci i rodzin. Od trzech lat prowadzę PRACOWNIĘ RODZINY na warszawskich Bielanach. Jestem gorąca zwolenniczką podejścia Jespera Juula, rodzicielstwa przez zabawę L.J. Cohena, rodzicielstwa bliskości, pedagogiki M. Montessori i J. Korczaka. Zarówno w pracy, jak i w życiu elastycznie łączę te podejścia.
Siłę czerpię z relacji z ludźmi, a ukojenie odnajduję na leśnych ścieżkach. Uwielbiam szybką jazdę na rolkach.

Marta Stasiłowicz

Marta Stasiełowicz

trener FamilyLab Polska, psycholog, coach

Jestem psychologiem, coachem, trenerem umiejętności psychospołecznych i konsultantem w zakresie oceny i rozwoju kompetencji przywódczych. Ukończyłam Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, Podyplomowe Studium Coachingu przy SWPS i Laboratorium Psychoedukacji oraz Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku INTRA. Prowadzę także warsztaty rozwojowe dla rodziców z udziałem koni (horse assisted educatio). W 2015 roku uzyskałam licencję trenerską przy Familylab Polska. W ideach Jespera Juula odnajduję przede wszystkim wolność bycia sobą, kompleksowość i głębię rozumienia człowieka.

Od 2010 prowadzę warsztaty rozwojowe dla rodziców. Prowadzę seminaria inspirujące i warsztaty dla rodziców na temat rozwijania poczucia własnej wartości u dzieci, agresji, mówienia "nie" oraz przywództwa w rodzicielstwie. Współpracuję z Fundacją MaMa. W sierpniu 2015 współprowadziłam rodzinny wyjazd rozwojowy, podczas którego prowadziłam warsztaty da rodziców . W październiku 2015 byłam prelegentką podczas konferencji "Od wstydu do odwagi" w module poświęconym rodzicielstwu. Pisuję artykuły o tematyce m.in. rodzicielskiej. W 2016 roku byłam prelegentką na Konferencji "Wychowanie w szacunku".

Mam dwoje dzieci, Julię i Kubę, których pojawienie się na świecie było silnym impulsem do własnego rozwoju – poszukiwania swojego prawdziwego ja, własnych granic, swojej autentyczności w relacjach z ludźmi – małymi i dużymi.

Małgorzata Stańczyk

Małgorzata Stańczyk

psycholog, publicystka, autorka artykułów o rodzicielstwie bliskości, prowadząca kurs "Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów"

Ukończyła studia magisterskie na kierunkach Filozofia i Psychologia, na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Publikuje artykuły na temat rodzicielstwa m.in w: magazynach Focus i Coaching oraz w czasopismach: Dyrektor Szkoły, Życie Szkoły i Bliżej Przedszkola. W pracy dziennikarskiej propaguje rodzicielstwo oparte na przywiązaniu, Porozumienie bez przemocy (NVC) oraz metody edukacji, które wyrastają z głębokiego szacunku do dziecka i zaufania do jego rozwoju. Pisze blog dziennikarski Rozmowy o dzieciach (www.rozmowyodzieciach.pl), poświęcony kwestiom rodzicielstwa, rozwoju i edukacji.

Autorka książki "Potrzebna cała wioska" - wywiadu rzeki z polską psycholog - Agnieszką Stein. Popularyzuje wiedzę psychologiczną wśród nauczycieli, dyrektorów szkół, lekarzy i rodziców. Prowadzi warsztaty z rodzicami i udziela indywidualnych konsultacji wychowawczych podczas warsztatów dla rodziców. Współorganizuje szkolenia dla profesjonalistów pracujących z dziećmi w oparciu o rodzicielstwo bliskości i teorię przywiązania Johna Bowlbiego (www.rb-pro.pl). Często zapraszana w roli eksperta na konferencje dotyczące rodzicielstwa bliskości, empatii w wychowaniu i porozumienia bez przemocy.

Prywatnie mama Wojtka, Antosia i Hani. Mieszka na Bielanach.

Anita Janeczek-Romanowska

Anita Janeczek-Romanowska

psycholog dziecięcy, trener

Absolwentka psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II. Ukończone z wyróżnieniem studia magisterskie dały jej możliwość rozpoczęcia dziennych studiów doktoranckich w Instytucie Psychologii KUL. W ramach seminarium z psychologii klinicznej otworzyła przewód doktorski. Swoje dotychczasowe doświadczenie zdobywała w ramach samodzielnej pracy i praktyk w ośrodkach specjalizujących się w pracy na rzecz dzieci i ich rodzin (Dziecięcy Szpital Kliniczny w Lublinie, stołeczne przedszkola i poradnie psychologiczne). Podczas studiów doktoranckich prowadziła zajęcia dla studentów psychologii KUL (zajęcia z diagnozy psychologicznej). Od kilku lat pracuje w przedszkolu i poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie. Ma na swoim koncie kilka publikacji naukowych i pięcioletnią współpracę z portalami dla rodziców (m.in. Babyboom.pl, Dzielnicarodzica.pl, Dziecisawazne.pl). Od września 2014 współpracuje z kwartalnikiem Twój Junior, którego wydawcą jest PZWL/PWN. Od listopada 2014 prowadzę własną stronę internetową, w którym publikuje artykuły z zakresu psychologii dziecka (www.bycblizej.pl). Organizuje i prowadzi warsztaty dla rodziców i specjalistów pracujących z dziećmi. Ukończyła kurs "Rodzicielstwo bliskości" dla profesjonalistów prowadzony przez Agnieszkę Stein i Małgorzatę Stańczyk.

Piotr Romanowski

Piotr Romanowski

psycholog, psychoterapeuta

Jestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Ukończyłem również Szkołę Trenerów BAZA (kurs podstawowy uznawany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne w procesie certyfikacji trenerów) oraz 4-letnie Studium Terapii Rodzin w Stowarzyszeniu OPTA w Warszawie. Doświadczenie zawodowe:
Od samego początku moja aktywność zawodowa koncentrowała się wokół pracy z młodzieżą, rodzinami oraz parami. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. w Specjalistycznej Poradni dla Rodzin w Lublinie, Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 w Warszawie, Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie.
Obecnie pracuję w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz oraz Zespole Szkolno- Przedszkolnym Milenium w Legionowie. Zgromadzone umiejętności i praktyka, pozwalają mi coraz skuteczniej wychodzić naprzeciw potrzebom osób poszukujących wsparcia psychologicznego.
Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Do góry ↑