Wychowanie bez kar i nagród

Zajęcia skierowane są do rodziców, którzy chcą spojrzeć na swoje rodzicielstwo z nowej perspektywy. Pokażemy alternatywne sposoby radzenia sobie w codziennych trudnych sytuacjach bez nagród i kar. Podczas obu spotkań porozmawiamy o tym, czym różni się motywacja zewnętrzna od wewnętrznej i w jaki sposób budować relację opartą na współpracy, zaufaniu, empatii i równej godności. Spojrzymy również na to, co nie służy dziecku, powoduje uczucie bezsilności, narusza jego integralność i poczucie własnej wartości.

Poruszymy następujące zagadnienia:

  • Jaki wpływ mają kary na relacje z dzieckiem?
  • Jak można poradzić sobie w trudnych sytuacjach bez stosowania kar i nagród?
  • Dlaczego dzieci współpracują z rodzicami?
  • Jak budować relację z dzieckiem pełną szacunku, zaufania i równej godności.
  • Jakie rozwiązania i pomysły zamiast nagród?