Współczucie dla siebie - jako narzędzie budowania odporności psychicznej