Wysoko wrażliwe dziecko

Wysoko wrażliwe dzieci, by dobrze funkcjonować potrzebują wsparcia, uważnego towarzyszenia, stwarzania im optymalnych warunków, akceptacji ich wolniejszego tempa adaptowania się do nowych sytuacji, wsparcia w radzeniu sobie z emocjami, które w ich przypadku nabierają bardzo silnego natężenia.
Gdy stworzymy im te warunki, funkcjonują bardzo dobrze, nawet lepiej niż osoby mniej wrażliwe, bo mogą dodatkowo wykorzystać potencjał, związany z ich wrażliwością. Wysoko wrażliwe dzieci stawiają przed rodzicami szczególne wyzwania. Często mówi się o nich, jako o przewrażliwionych, kapryśnych albo wstydliwych czy nieśmiałych. Żadne z tych określeń nie dotyka istoty i żadne z nich nie pomaga zrozumieć perspektywy wrażliwych dzieci. Rodzice mierzą się z niezrozumieniem otoczenia, często czują się oceniani i obwiniani, gdy ich rzekomej nadopiekuńczości upatruje się przyczyn trudności dziecka. Wielu z nas mierzy się także z własną wrażliwością, która nie zawsze była zaopiekowana. Kontakt z wrażliwym dzieckiem te wrażliwe struny i doświadczenia z dzieciństwa porusza.
Podczas warsztatów, spotkań poświęconych wysokiej wrażliwości rodzice mówią o uldze, jaką niesie zrozumienie wrażliwości i poczucie wspólnoty z innymi rodzicami wrażliwców. Zapraszam Was do doświadczenia tej wspólnoty, wymiany doświadczeń i rozwoju.
Omawiane na warsztacie zagadnienia:
- Czym jest i czym nie jest wysoka wrażliwość? Aspekty, przyczyny i natura wysokiej wrażliwości.
- Oblicza wysokiej wrażliwości
- Jakiego wsparcia potrzebują wysoko wrażliwe dzieci?
- Wysoko wrażliwi i mniej wrażliwi rodzice – jak postrzegają wrażliwość dziecka i w jaki sposób mogą zadbać o siebie?
- Wysoka wrażliwość w przedszkolu i szkole
- Wysoka wrażliwość jako zasób – co daje dziecku wysoka wrażliwość i co wysoko wrażliwe dzieci dają światu?