Asertywny rodzic w natłoku codziennych obowiązków

Asertywnie, agresywnie czy ulegle – to my decydujemy w jaki sposób chcemy mówić o sobie, dbać o swoje potrzeby i komunikować się z innymi. Celem warsztatu jest przybliżenie asertywnej komunikacji, która pozwala żyć w zgodzie ze sobą i wyrażać się w sposób nie naruszający godności drugiego człowieka. Asertywność pomaga rodzicom pokazywać swoje granice, mówić "nie", wyrażać swoje emocje i reagować na ocenę czy krytykę nie raniąc innych. To jednocześnie komunikowanie swoich wartości i przekonań, z jednoczesnym uwzględnieniem praw drugiej strony. Podczas spotkań omówimy zagadnienia:

  • Co to znaczy być asertywnym – o myśleniu, postawie i komunikacji asertywnej.
  • Czy daję sobie prawo do bycia asertywnym? Obrona swoich praw.
  • Asertywność i równa godność.
  • Asertywny monolog wewnętrzny.
  • Asertywne reagowanie na oceny, krytykę i atak werbalny.
  • Blisko siebie – asertywność w kontakcie z samym sobą.
"Asertywność to umiejętność pełnego wyrażania siebie w kontakcie z inną osobą czy osobami" Maria Król-Fijewska