Więź między dzieckiem i rodzicem. Rodzicielstwo bliskości

Podczas warsztatów omówimy czym jest więź między dzieckiem a dorosłym i jak budować bliskie relacje z dzieckiem. Przedstawione zostaną główne założenia rodzicielstwa bliskości i relacji opartej na szacunku i zrozumieniu potrzeb. Ważnym elementem będzie komunikacja wspierająca rozwój dziecka.
Podczas warsztatu omówimy następujące zagadnienia:

  • Czym są style przywiązania?
  • Jak budować bezpieczną więź z dzieckiem?
  • Jak wychować szczęśliwe dziecko?
  • Co może zaburzać więź pomiędzy rodzicami i dzieckiem?
  • Jak być wystarczająco dobry rodzicem?