Moc relacji między rodzicami. Być mężem i ojcem. Być matką i żoną

Podczas wykładu i warsztatu rozmawiać będziemy o relacjach między rodzicami i o znaczeniu, jakiemogą mieć dla funkcjonowania całej rodziny. Jesper Juul powiedział kiedyś, że pierwszym dzieckiem wszystkich rodziców jest ich relacja. Na naszych spotkaniach będziemy więc chcieli przyjrzeć się zuważnością tym relacjom i zatroszczyć się o nie tak, jak troszczymy się o wszystkie dzieci. Wykład i warsztat bazować będą na aktualnej wiedzy psychologicznej, ale też doświadczeniu prowadzących, którzy wspierają rodziców w ich codzienności, ale też w kryzysach i wyzwaniach rodzinnych.

Podczas naszych spotkań omówimy następujące zagadnienia:

  • Jakie znaczenie dla funkcjonowania całej rodziny mogą mieć relacje między rodzicami?
  • Jak znaleźć równowagę i zatroszczyć się o wzajemne potrzeby, kiedy jesteśmy rodzicami
  • Jak szukać pomysłu na autentyczność i współdziałanie w rodzicielstwie? Czy warto zawsze byćjednogłośnym i konsekwentnym? Czy „wspólny front rodzicielski” służy rodzinie, czy niekoniecznie?
  • Czym są małżeńskie kryzysy i co możemy z nimi zrobić
  • Konflikty, kryzysy, rozstania - jak rozmawiać z dzieckiem o tym, co dzieje się między rodzicami.