Moc relacji między rodzicami. Być mężem i ojcem. Być matką i żoną

Podczas wykładu i warsztatu rozmawiać będziemy o relacjach między rodzicami i o znaczeniu, jakiemogą mieć dla funkcjonowania całej rodziny. Jesper Juul powiedział kiedyś, że pierwszym dzieckiemwszystkich rodziców jest ich relacja. Na naszych spotkaniach będziemy więc chcieli przyjrzeć się zuważnością tym relacjom i zatroszczyć się o nie tak, jak troszczymy się o wszystkie dzieci. Wykład iwarsztat bazować będą na aktualnej wiedzy psychologicznej, ale też doświadczeniu prowadzących,którzy wspierają rodziców w ich codzienności, ale też w kryzysach i wyzwaniach rodzinnych.

Podczas naszych spotkań omówimy następujące zagadnienia:
- Jakie znaczenie dla funkcjonowania całej rodziny mogą mieć relacje między rodzicami?
- Jak znaleźć równowagę i zatroszczyć się o wzajemne potrzeby, kiedy jesteśmy rodzicami?
- Jak szukać pomysłu na autentyczność i współdziałanie w rodzicielstwie? Czy warto zawsze byćjednogłośnym i konsekwentnym? Czy „wspólny front rodzicielski” służy rodzinie, czy niekoniecznie?
- Czym są małżeńskie kryzysy i co możemy z nimi zrobić?
- Konflikty, kryzysy, rozstania - jak rozmawiać z dzieckiem o tym, co dzieje się między rodzicami?

Zajęcia prowadziPiotr Romanowski
Jestem psychologiem i psychoterapeutą, absolwentem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego JanaPawła II. Ukończyłem również Szkołę Trenerów BAZA (kurs podstawowy uznawany przez PolskieTowarzystwo Psychologiczne w procesie certyfikacji trenerów) oraz 4-letnie Studium Terapii Rodzin wStowarzyszeniu OPTA w Warszawie.
Doświadczenie zawodowe:
Od samego początku moja aktywność zawodowa koncentrowała się wokół pracy z młodzieżą,rodzinami oraz parami. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałem m.in. wSpecjalistycznej Poradni dla Rodzin w Lublinie, Pogotowiu Opiekuńczym Nr 1 w Warszawie, CentrumMedycznym Medyk w Rzeszowie oraz Stowarzyszeniu dla Rodzin w Warszawie.
Obecnie pracuję w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii Sp. z o.o. w Zagórzu, SamodzielnymPublicznym Zespole Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa – Żoliborz oraz Zespole Szkolno-Przedszkolnym Milenium w Legionowie. Zgromadzone umiejętności i praktyka, pozwalają mi corazskuteczniej wychodzić naprzeciw potrzebom osób poszukujących wsparcia psychologicznego.
Pracuję pod superwizją certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.