Złość rodzica. Jak poradzić z własną złością w relacji z dzieckiem

Złość na własne dziecko jest częstą emocją, którą przeżywają rodzice. Podczas warsztatu omówimy następujące zagadnienia:

  • Czy złość jest nośnikiem niezaspokojonych potrzeb?
  • Jak radzić z własną złością by nie krzywdzić dziecka?
  • Jak mówić o tym co przeżywam?
  • Jak pracować nad sobą?