Jak pomagać dziecku radzić z emocjami. Od empatii do samoregulacji

Małe dzieci potrzebują wiele rodzicielskiego wsparcia, by nauczyć się radzić sobie z przeżywanymi emocjami. Podczas wykładu będziemy mówić o tym, jak skutecznie i empatycznie komunikować się z dziećmi. Pokażemy, jak nazywać emocje i uczucia - zarówno własne, jak i dziecka.
Emocje dziecka traktujemy jako nośnik jego potrzeb. Wyrażanie emocji uczy świadomego wyrażania siebie. Zależy nam by rodzice doświadczyli jak ważny jest świat wewnętrznych przeżyć dziecka, co prowadzi do lepszego zrozumienia jego zachowań. Wykład uczy empatycznego porozumienia z dzieckiem, które pomaga rozwiązywać konflikty i wspierać współdziałanie.

  • Jak zrozumieć emocje dziecka?
  • Co dziecko chce nam powiedzieć wyrażając swoje emocje?
  • Dlaczego warto pracować nad radzeniem sobie z własnymi emocjami?
  • Czy rozmawiać z dzieckiem o trudnych przeżyciach?
  • Jak wspierać dzieci w radzeniu sobie z emocjami?